Ledige lokaler

Grunnet bygging av ny videregående skole i Åsane vil lokalene i 3 og 4 etasje bli ledige. Lokalene kan være tilgjengelige fra høsten 2018

Dette gjelder 3 og 4 etasje.

Lokalene kan tilpasses nye leietakere og er enkle å bygge.  3 etasje har  tilkomst direkte fra gateplan. Det er mulig å kunne kjøre inn i lokalet med bil og mindre varebiler.

4 etasje har tilkomst via trapp. Her er det planer om å installere heis. Vi planlegger i å bygge nytt felles inngangsparti for leietakerne i 3 og 4 etg. se ill.

Eidsvåg Eiendom har god kapasitet på parkeringsplasser.